Sem vložte text nadpisu

Časopis Smajko

Časopis Smajko je výsledkom tvorivej práce našich prijímateľov a zamestnancov, píšeme v ňom o aktivitách v zariadení, predstavujeme nás a našu tvorbu. Od januára 2021 vychádza Smajko ako dvojmesačník v printovej podobe a online na našej webovej stránke, vybrané články uverejňujeme aj na našej facebookovej stránke.

ROK 2023:

ROK 2022:

Rok 2021: