Centrum sociálnych služieb Javorinská
Javorinská 7a, 811 03 Bratislava

Telefónna ústredňa: +421 2 / 6280 4081

 Mobil: +421 948 316 214

 E – mail: cssjavorinska@cssjavorinska.sk 

Pracovisko Ľubinská 5
811 03 Bratislava                         

Telefónna ústredňa: +421 2 / 6280 2349                                                    

E – mail: cssjavorinska@cssjavorinska.sk

 

Riaditeľka CSS:
Mgr. Beata Dúczová

Tel.: +421 2 / 6280 4081

Mobil: +421 948 246 939

E – mail: riaditel@cssjavorinska.sk

Vedúca úseku sociálnej práce, terapií a ošetrovateľstva:
Mgr. Stanislava Bombiaková                                                                         

Tel.: +421 2 / 6280 4081                                                                            

E – mail: veducasoc@cssjavorinska.sk 

Vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku:
Dana Jerušková

Tel.: +421 2 / 6280 4081

E – mail: personalne@cssjavorinska.sk

Sociálny pracovník na úseku sociálnej agendy
Mgr. Monika Dubecová

Tel: +421 2 / 6280 4081   

Mobil: +421 948 316 214                                  

E – mail: socialne@cssjavorinska.sk

Sekretariát:
Bernadeta Szabóová

Tel.: +421 2 / 6280 4081

E – mail: cssjavorinska@cssjavorinska.sk

Ekonóm:
Jana Čaplárová

Tel.: +421 2 / 6280 1330

E – mail: ekonom@cssjavorinska.sk

Facebook :
CSS Javorinská

IČO : 00604950
DIČ : 2020848170