Dobrovoľníctvo

Kto je dobrovoľník?

Je to človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia a bez nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, energiu, vedomosti, schopnosti a zručnosti v prospech iných ľudí alebo spoločnosti.

Dobrovolnici

Dobrovoľníkov vítame najmä pri týchto činnostiach:

  • Priama činnosť s prijímateľmi
  • Úprava areálu zariadenia
  • Záujmová činnosť
  • Iné: podľa individuálnych schopností dobrovoľníka a potrieb prijímateľov
V prípade záujmu o dobrovoľníctvo volajte na číslo: +421 2 / 6280 4081