Priateľské posedenie pri príležitosti 50. výročia založenia DSS

50. výročia založenia Domova sociálnych služieb

Dňa 19. septembra 2019 v popoludňajších hodinách 

sa uskutočnilo 

priateľské posedenie pri príležitosti 

50. výročia založenia Domova sociálnych služieb 

pre deti a dospelých, 

Javorinská 7a,  Bratislava

ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci BSK – 

 

Mgr. Mikuláš KRIPPEL, PhD., 

podpredseda BSK a člen komisie zdravotníctva a sociálnych vecí; 

 

Ing. Patrícia MEŠŤAN, MA, 

riaditeľka Úradu BSK; 

 

PhDr. Marica ŠIKOVÁ, riaditeľka

odboru sociálnych vecí 

 

spolu s ďalšími kolegami z odboru 

a tiež riaditelia zariadení v pôsobnosti BSK.

 

 

Prijímatelia sociálnych služieb pripravili krátky program 

a riaditeľka zariadenia JUDr. Eleonóra Velčíková ocenila 

prácu a dlhoročný prínos piatich zamestnancov

pri príležitosti významného pracovného jubilea.