10. ročník turnaja v hádzaní „ Šípok na terč “ 2019

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
Javorinská 7a,
811 03 Bratislava
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja
zorganizovalo
13. júna 2019

10. jubilejný ročník
Turnaja v hádzaní
„Šípok na terč“