Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja zorganizovalo 13. júna 2019 už 10. jubilejný ročník Turnaja v hádzaní „Šípok na terč“50. výročia založenia Domova sociálnych služieb Dňa 19. septembra 2019 v popoludňajších hodinách  sa uskutočnilo  priateľské posedenie pri príležitosti  50. výročia založenia Domova sociálnych služieb  pre deti a dospelých,  Javorinská 7a,  Bratislava,  ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci BSK –    Mgr. Mikuláš KRIPPEL, PhD.,  podpredseda BSK a člen komisie zdravotníctva a sociálnych vecí;    Ing. Patrícia MEŠŤAN, MA,  riaditeľka Úradu […]