Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja zorganizovalo 13. júna 2019 už 10. jubilejný ročník Turnaja v hádzaní „Šípok na terč“